- - - Accountancy- - -

“De raad van uw accountant is goud waard”

De titel van accountant is beschermd in België. Laat u daarom bijstaan door een echte professional.

 

Accountantscontrole

Het verifiëren en corrigeren van de boekhoudkundige stukken.

Bijstand vennoot/aandeelhouder in het kader van zijn individueel controlerecht (monopolietaak van de accountants).

 

Bijzondere mandaten

Opmaak van het wettelijk verplicht controleverslag in geval van : 

Fusies en splitsingen 

Omzetting van vennootschapsvorm

Ontbinding en vereffening van vennootschappen

 

Specifieke opdrachten

Waardebepaling van ondernemingen - waardering van aandelen.

Financiële analyse

Begeleiding en advies bij kredietaanvragen en investeringsprojecten.

Herstructurering van vennootschappen

Assistentie bij acquisities en verkoop/overname van ondernemingen.